Udruga je osnovana s ciljem:

• promicanja, razvitka i unapređenja civilnog društva, zaštite ljudskih prava spajanjem novih medijskih tehnologija, kulture i audio-vizualne umjetnosti

• promicanja kulturne i turističke baštine kroz afirmativne medijske projekte

• zalaganja za zaštitu prava djece, mladeži, žena i obitelji te borbu protiv svih oblika ovisnosti

• informiranja javnosti o važnosti borbe protiv nasilja i svih oblika socijalne isključenosti, diskriminacije i stereotipa

• promicanja kvalitete života kroz afirmaciju zaštite okoliša, bavljenja športom, poticanja hobija i inovativnog provođenja slobodnog vremena.